حامی ...

صداش رو دوست دارم

یه آرامش آسمونی تو صداش موج می زنه

وسعت صداش، بلندای صداش و طنین نغمه های موزونش ....

حامی،

خواننده ای که سالهاست با صداش اخت شدم

و کسی که ترانه هاش منو تا تعالی پیش می بره

و بالاخره بعد از این همه سال

جمعه شب ، در اریکه ایرانیان، خاطراتم با حضورش و صداش

گره خورد...

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
مریم

چه خوب! خیلی ذوق میکنم وقتی شادمانی یه دوست تو صداش تو کلماتش تو نوشته هاش میاد. مرسی که بهم سر میزنین پریشادخت جونم