گمکرده !!

 

دستهایت را در کدام شب ابری گم کردم

که باران ، با همه باریدنش،باران نیست

کاش این بار که بیاید

 دستهایت را با خودش بیارد

و دانه گم شده اشکم را

در گودی اش بکارد...

 

 

تا به خرمن برسد کشت امیدی که توراست

چاره ی کار به جز دیده ی بارانی نیست

                                                              سعدی

/ 3 نظر / 5 بازدید
شیوا

شب، ساعت ابری مرا داد به تو افتاد نگاه خسته ی باد به تو باران زد و خیس شد تن خاطره ها: باران زد و باز یادم افتاد به تو[گل] ایرج زبر دست

سارا

بارانی که روزها بالای شهر ایستاده بود عاقبت بارید، تو بعد ِ سالها به خانه ام می آمدی... ............................................. مثل همیشه زیبا بود!

باران

اشک بکار باران درو کن... آنگاه همه ی پیاله ها را پر کن از این شراب طهور...