خط اشک (بهانه!! )

 از کوره راهها آمده بودم

تا کسی مرا نبیند

ولی یادم رفته بود

خط اشکهایم را از روی زمین بردارم...

یوزپلنگ من،

بهانه تو را می گیرد

امّا برای رسیدن، خیلی دیر است...

/ 1 نظر / 9 بازدید
سارا معارف وند

سلام نمی دونم شعر خودت بود یا نه ولی قسمت ( ولی یادم رفته بود خط اشکهایم را از روی زمین بردارم...) به دل می نشست! ممنون که بهم سر میزنی! راستی من لینکت کردم.