بيچاره...

کلاغها سیاه دانه های آسمانند

                    کلاغها،

                         خوب می دانند

                                          که باران

                                                 هیچگاه

                                      رو سفیدشان نخواهد کرد.

/ 0 نظر / 6 بازدید