روباه

روباهی بامدادان به سایه­ی خود نگاهی انداخت و گفت: «امروز ناهار یک شتر می­خورم.» و سراسر صبح را در پیِ شتر می­گشت، اما درنیمروز باز سایه­ی خودش را دید و گفت: « یک موش کافی ست.»

 

                                                                                   (جبران خلیل جبران)

/ 1 نظر / 2 بازدید