خوانش

تو جایی دیگر زندگی می‌کنی

خون نجیبت از جایی دیگر است

واژه هایی که می‌گویی با غم ملایم این آسمان نقطه تلاقی ندارند

تو فقط ابری سپید و لطیفی

که شبی میان شاخه ای گرفتار شدی.

شعراز: چزاره پاوزه

/ 1 نظر / 5 بازدید