فریب سیب !!!

جلوی در اداره مون یه درخت سیبه

که این روزها در کمال شگفتی شکوفه کرده

با برگهایی زرد

که نشان از خزانی زود هنگام داره!

واقعا برام جالب بود!!

 چند هفته پیش که هوا به طور ناگهانی سرد شد،

این درخت سیب فریب خورد

 بیچاره فکر می کرده که زمستون شده و دوباره بهار اومده... آخی!!! نازی!!!

 

/ 3 نظر / 12 بازدید
حضرت باران

خوش به حالتون که این چیزا رو میبینید ما که کوریم!!!

سارا

سلام خانمی خوبی؟ امتحاناتم را دادم و دوباره برگشتم توی نت و وبلاگ گردی و ... البته هرروز اندازه ی 1-2 دقیقه سری به وبلاگ هایی که دوست داشتم میزدم این چند روزه فقط یه نگاه سرسری به وبلاگت میکردم و اینکه نظرم را onنکرده بودی فکر کردم تو هم سرت شلوغه و سر نمی زنی امروز که بر گشتم و دوباره از سر بیکاری پستت را خوندم به یه چیز جالب رسیدم کلمه ی آخی!! نازی!! یادمه اونروز که پستت را سرسری خوندم خاستم نظر بذارم ولی نمی دونستم چی بنویسم اینکه نا خوداگاه نوشتم آخی... !!نازی!! بدون اینکه حتی این کلمه و را توی پستت دیده باشم(به دلیل سرسری خوندن) و دقیقا حسم رو با همون کلماتی بیان کردم که تو در آخر پستت برام جالب بود که هنوز بعد از 12 سال وبعد از اونهمه فاصله هنوز هم عین هم می گیم آخی ...!! نازی!! چقدر از دیگران دوری چقدر نزدیک نزدیکی[گل]