همه سهم من از آمدن تو ..

تمام گلهای باغچه را در گلدان نشاندم ، روبروی آمدنت !

دیگر هیچ گلی در باغچه پرسه نخواهد زد ...

همه ی سهم من از آمدن تو

زنگی است که هرگز به صدا در نمی آید

و صدایی که دیگر مرا به نام نمی خواند...

 

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
همزاد

منتظر به به و چه چه نباش... سهم تو و سهم من از زندگی، همین انتظاره و بس ... پس بنشین و صبر پیش گیر/ دنباله ی کار خویش گیر

ساناز.د

سلام مرا به اسم کوچکم صدابزن صدای تو برای من غریب نیست...