پاک کن...

به پدر که این روزها را درد می کشد...

 

ای کاش می شد چشمهایم را پاک می کردم تا دردهایت را نبینند،

ای کاش می شد گوشهایم را پاک می کردم تا دردهایت را نشنوند،

 

ای کاش ...

ای کاش می شد "دردهایت" را پاک می کردم!

 

/ 2 نظر / 16 بازدید
سارا

ای کاش میشد تمام دردها را پاک کرد درد هایی را که هر چه می کشی پاره نمی شوند!

دختران دشت

سلام پریشادخت. اینجا چه خبره و من چقدر از وبلاگت دور بودم دختر!!!!!!!!!! چقدر مطالب زیبا گذاشتی که ندیدم واقعا مثل این که خیلی گرفتارم!!!!!!!!!!!![شوخی] از این پستت خیلی لذت بردم چقدر زیبا بود، درست مثل شخصیتت که گاهی حاضری فدا شی ولی یه نفر دیگه آسایش داشته باشه. پیروز و پایا باشی دخترم[قلب][گل]