اولین تقدیمی...

فکر می‌کنم برای شروع بد نیست که سال نو  و بازگشت زیبای بهار رو تبریک بگم. پس می‌گم!!

آوای خوش هزار تقدیم تو باد

سرسبزترین بهار تقدیم تو باد

گویند که لحظه ای است روییدن عشق

آن لحظه هزار بار تقدیم تو باد!

این شعر تقدیمی هم به طور ویژه تقدیمش می‌کنم به همسر گلم!!

/ 0 نظر / 9 بازدید