دریا

مرگ در سایه نشسته است به ما می خندد !!

چند دقیقه پیش خبر مرگِ همسر یکی از دوستام رو شنیدم...

دریا،‌ که در لطافت طبعش خلاف نیست!!! اون رو کُشت!

/ 3 نظر / 11 بازدید
می مو

کشته شدن هموطنانمون همیشه و در همه حالت تاسف برانگیزه [ناراحت]

ساناز.د

سخت دلتنگم کسی چون من مباد سوگ حتی قسمت دشمن مباد... متاسفم دریا!