همین جوری !!!

دل عاشق به پیغامی بسازه

خمارآلوده با جامی بسازه

مرا کیفیت چشم تو کافیست

ریاضت کش به بادامی بسازه

/ 0 نظر / 6 بازدید