روز ملی مولانا

به بهانه روز ملی مولانا و از آن مهم تر سال جهانی مولانا

ای دوست به دوستی قرینیم تو را

هرجا که قدم نهی زمینیم تو را

در مذهب عاشقی روا کی باشد ؟

عالم به تو بینیم و نبینیم

/ 1 نظر / 13 بازدید
جاهد

نوستالژیک‌ترین صحنه می‌دانی کجاست...؟! آن‌جا که «آدم و حوا» به حکم خداوند عادل از بهشت اخراج شدند٬ درست یک ثانیه بعدش٬ یعنی آن‌جا که خود را می‌بینند که یک‌هو از بهشت بیرون آمده‌اند و بر روی یک زمین خاکی ظاهر شده‌اند٬ آن‌جا که دست در دستِ هم با چشمانی خیس ایستاده‌اند بر بالای قلّه‌ی کوه خاکی و دست‌نخورده و خیره شده‌اند به زمینی که جز خاک و سنگ هیچ چیز در آن نیست؛ آن‌گاه که بغض در گلوی‌شان گیر کرده است و هوا رو به تاریکی دارد٬ «آدم» دست «حوا» را کمی محکم‌تر از قبل در دستانش می‌فشارد تا از همان‌جا با هم خیره شده باشند به افق و «اوّلین غروب زمین»...